ชุดทดลองใช้ Solar Energy

ระบบโซล่าเซลล์ ชุดทดลองใช้ ราคาพิเศษ

ระบบ โซล่าร์เซลล์แบบ Off grid ไม่ยุ่งกับไฟรัฐบาล ชุดทดลองใช้ ราคาพิเศษ

 1. 39,000  บาทพร้อมติดตั้ง ชุดบ้านเล็ก  300 วัตต์ ไม่ต้องพึ่งการไฟฟ้า  
 2. 69,000  บาท ชุด บ้าน หรือ รีสอร์ท ไม่มีแอร์  600 วัตต์  ไม่ต้องพึ่งการไฟฟ้า
 3. 23,500  บาท ราคารวมติดตั้ง อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งาน

 

 

 

 

 

 1. ชุด  13.23 KWp  ติดตั้งทดลองใช้  ราคาพิเศษ  580,000 บาท
  ลดค่าไฟ เดือนละประมาณ  1700-2500 หน่วย ประมาณ  9000 -12000 บาทต่อเดือน
 2. ชุด  4KWp ติดตั้งทดลอง ใช้ ราคาพิเศษ 235,000 บาท
  ลดค่าไฟ เดือนละ 2000-3000 บาทต่อเดือน
 3. ชุด  34 Kwp  ติดตั้งทดลอง ใช้ ราคาพิเศษ 1.65 ล้านบาท
  ผลิตไฟได้  ประมาณ  4000-5000 หน่วยต่อเดือน  ลดค่าไฟ เดือนละ  18,000 -30,000  บาท
Facebook Comments
It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestDigg this