Solar Car Park

3.8kw   ระบบ Ongrid ประหยัดค่าไฟ 3,000 -4000 บาทต่อเดือน
ราคา รวมติดตั้ง ทั้งระบบ พร้อมใช้งาน รถจอดได้ 2 คัน  ราคา 335,000 บาท

12kw  ระบบ Ongrid ประหยัดค่าไฟ เดือนละ 7000-10,000 บาทต่อเดือน
ราคารวมติดตั้งทั้งระบบ  พร้อมใช้งาน จอดรดได้  4 คัน ราคา 835,000 บาท

3.8kw ระบบ ออฟกริด พร้อมหลอดไฟ 3 ดวง
เปิดปิด อัตโนมัติ  ราคาพร้อมติดตั้ง 295,000 บาท

ให้บริการ ติดตั้ง ให้เป็นไป ตามมาตรฐาน และความปลอดภัย
โดยทีมงาน ทีมีประสบการณ์  ทั้งโซล่าร์ฟาร์ม โซล่าร์รูฟ บนหลังคา
เพื่อให้การลงทุน  คุ้มค่า และ คืนทุนเร็ว พร้อมสร้างกำไร ระยะยาว ให้แก่กิจการของท่าน
รวมทั้งบริการ คำแนะนำ การพัฒนาระบบ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
ตลอดจน การดูแล บำรุงรักษา ระบบให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

Facebook Comments
It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestDigg this