ชุดไฟบ้าน ไฟสวน รีสอร์ทอัตโนมัติ ประกอบด้วย

เป็นระบบโซล่าร์ โดยไม่พึ่งไฟ จากการไฟฟ้า
เปิดปิดไฟ อัตโนมัติ  LED BUBLE  หลอด 3 WATT จำนวน 6 หลอด
ชุด  Automatic control charge
– Battery Deep Cycle  
สำหรับโซล่าร์โดยเฉพาะ
เหมาะสำหรับไฟ รอบบ้าน  รอบ Resort  โรงจอดรถ  
พึ่งพาตนเองโดยไม่ต้องใช้ระบบไฟจากการไฟฟ้า

Facebook Comments